גם אנחנו יוצאים לחופשה מרוכזת

כתיבה ביומדיקל תפסיק לקבל הזמנות חדשות ב-18 במרץ, ועובדיה יהיו בחופש בכל חודש אפריל. נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

 

מחזור חיי מחקר ביו-רפואי       

תצפיות קליניות ספרות מדעית חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את שלב התצפיות הקליניות עם שאלת המחקר חץ המחבר את שלב הספרות המדעית עם שאלת המחקר שאלת המחקר חץ המחבר את שאלת המחקר עם תכנון המחקר הביו-רפואי תכנון מחקר ביו-רפואי חץ המחבר את שאלת המחקר עם תכנון המחקר (בסיסי, מפורט) חץ המחבר את תכנון המחקר עם תכנון (בסיסי, מפורט) תכנון (בסיסי, מפורט) חץ המחבר את תכנון (בסיסי, מפורט) עם כתיבת הצעת המחקר כתיבת הצעת מחקר חץ המחבר את תכנון (בסיסי, מפורט) עם כתיבת בקשה למימון (גראנט) כתיבת בקשה למימון (גראנט) חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את פרוטוקול המחקר עם תכנון (בסיסי,מפורט) חץ המחבר את שלב כתיבת הצעת המחקר עם שלב אישור הצעת המחקר חץ המחבר את שלב כתיבת בקשה למימון (גראנט) עם שלב השגת המימון אישור הצעת מחקר השגת מימון חץ המחבר את תכנון (בסיסי,מפורט) עם פרוטקול המחקר חץ המחבר את אישור הצעת המחקר לפרוטוקול המחקר חץ המחבר את השגת מימון לפרוטוקול המחקר פרוטוקול מחקר חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את פרוטקול מחקר עם אישור ועדת הלסינקי אישור ועדת הלסינקי חץ המחבר את אישור ועדת הלסינקי עם רישום במאגרי מידע רישום במאגרי מידע חץ המחבר את רישום במאגרי מידע עם גיוס והרצה גיוס והרצה חץ המחבר את גיוס והרצה עם ניתוח תוצאות ניתוח תוצאות חץ המחבר את ניתוח תוצאות עם דיווח דיווח

כתיבה ביומדיקל בכנס ביומד 2010

כתיבה ביומדיקל הייתה אחת הספונסרים בכנס ביומד האחרון

מדיניות פרטיות

מעודכן לתאריך 30 ספטמבר 2009

מאחר שכתיבה ביומדיקל (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה באתר שכתובתו www.ktivabio.com (להלן: "האתר" ו/או "אתר החברה"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות") והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

החברה ממליצה לקרוא את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר בכלל וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד החברה משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. השימוש שלך באתר החברה מהווה הסכמה מצידך לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שהחברה מפרסמת מעת לעת (לגבי שינויים במדיניות הפרטיות – ראה בהמשך). מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מכוונת לשני המינים כאחד ואין בכך כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע מזהה אישית ומידע שאיננו מזהה אישית. המונח "מידע מזהה אישית" מתייחס למידע שמאפשר לחברה לזהות אותך באופן אישי, כלומר בשמך, במספרי הטלפון והפקסימליה שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת הדואר שלך וכיוצא בזאת. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כגון בעת שתירשם לקבלת שירות באתר, במענה למשאלים, לשאלונים וסקרים מקוונים, להצעות עבודה ועוד.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. באפשרותך לבדוק אם מדיניות החברה שונתה מאז ביקורך האחרון באתר החברה לפי מועד העדכון המצוין בראש עמוד זה. כדי להקל עליך, החברה תציין תמיד בראש עמוד זה את מועד העדכון והשינוי. לפיכך החברה ממליצה כי תעיין במדיניות הפרטיות באופן סדיר, על מנת להבטיח כי תנאיה ידועים לך.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

פרטים אישיים

חלק מהשירותים המסופקים על ידי החברה באמצעות האתר כרוכים במסירת פרטים אישיים כגון, שם, מספרי הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטים מזהים כגון, שם החברה (company) שלך, כתובתה, כתובת הדואר האלקטרוני שלה, מספרי הטלפון שלה, שם הארגון, כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו מספרי הטלפון שלו וכיוצא בזאת. החברה מתחייבת לשמור נתונים אלה לעצמה ולא לעשות בהם שימוש החורג ממדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

שיתוף אחרים במידע שלך

החברה לא תעשה שימוש לרבות העברת מידע, המזהה אישית שנאסף באתר החברה, לצדדים שלישיים. כאשר החברה מעסיקה צדדים שלישיים על מנת לבצע שירותים עבורה, היא דורשת מהם לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות הזו, אולם היא איננה מפקחת על כך.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה מתחייבת לשמור על חיסיון לקוחותיה. לכן, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

קישורים לאתרים

אתר החברה מכיל קישורים לאתרים אחרים. אתרים אחרים עשויים להכיל קישורים לאתר החברה או להפנות אליו. החברה איננה אחראית ואיננה מפקחת על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים אחרים אלה. התחברותך לאתרים אחרים אלה היא על אחריותך הבלעדית.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. באפשרותך לבדוק אם מדיניות החברה שונתה מאז ביקורך האחרון באתר החברה לפי מועד העדכון המצוין בראש עמוד זה. כדי להקל עליך, החברה תציין תמיד בראש עמוד זה את מועד העדכון והשינוי. לפיכך החברה ממליצה כי תעיין במדיניות הפרטיות באופן סדיר, על מנת להבטיח כי תנאיה ידועים לך.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

טלפון: 077-4250515 | פקס: 153-77-4250515 | info@ktivabio.com | ת.ד. 58, קיסריה