גם אנחנו יוצאים לחופשה מרוכזת

כתיבה ביומדיקל תפסיק לקבל הזמנות חדשות ב-18 במרץ, ועובדיה יהיו בחופש בכל חודש אפריל. נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

 

מחזור חיי מחקר ביו-רפואי       

תצפיות קליניות ספרות מדעית חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את שלב התצפיות הקליניות עם שאלת המחקר חץ המחבר את שלב הספרות המדעית עם שאלת המחקר שאלת המחקר חץ המחבר את שאלת המחקר עם תכנון המחקר הביו-רפואי תכנון מחקר ביו-רפואי חץ המחבר את שאלת המחקר עם תכנון המחקר (בסיסי, מפורט) חץ המחבר את תכנון המחקר עם תכנון (בסיסי, מפורט) תכנון (בסיסי, מפורט) חץ המחבר את תכנון (בסיסי, מפורט) עם כתיבת הצעת המחקר כתיבת הצעת מחקר חץ המחבר את תכנון (בסיסי, מפורט) עם כתיבת בקשה למימון (גראנט) כתיבת בקשה למימון (גראנט) חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את פרוטוקול המחקר עם תכנון (בסיסי,מפורט) חץ המחבר את שלב כתיבת הצעת המחקר עם שלב אישור הצעת המחקר חץ המחבר את שלב כתיבת בקשה למימון (גראנט) עם שלב השגת המימון אישור הצעת מחקר השגת מימון חץ המחבר את תכנון (בסיסי,מפורט) עם פרוטקול המחקר חץ המחבר את אישור הצעת המחקר לפרוטוקול המחקר חץ המחבר את השגת מימון לפרוטוקול המחקר פרוטוקול מחקר חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את פרוטקול מחקר עם אישור ועדת הלסינקי אישור ועדת הלסינקי חץ המחבר את אישור ועדת הלסינקי עם רישום במאגרי מידע רישום במאגרי מידע חץ המחבר את רישום במאגרי מידע עם גיוס והרצה גיוס והרצה חץ המחבר את גיוס והרצה עם ניתוח תוצאות ניתוח תוצאות חץ המחבר את ניתוח תוצאות עם דיווח דיווח

כתיבה ביומדיקל בכנס ביומד 2010

כתיבה ביומדיקל הייתה אחת הספונסרים בכנס ביומד האחרון
עמוד הבית >> שירותי עיבוד סטטיסטי למחקרים קליניים ואפידמיולוגיים

שירותי עיבוד סטטיסטי למחקרים קליניים ואפידמיולוגיים

חלק חשוב וחיוני בתכנונו ובביצועו של כל מחקר קליני או אפידמיולוגי הוא העיבוד הסטטיסטי. בכל מחקר מסוגים אלה, יש להגדיר את השערות המחקר גם במונחים סטטיסטיים, לזהות את המשתנים התלויים, הבלתי תלויים והמתערבים, להגדיר את המדדים המרכזיים, את סוגי הסולמות של המשתנים השונים (נומינלי, קטגוריאלי, רציף וכד') ואת ההתפלגויות הצפויות. בנוסף, יש לבחור בשלב זה את כלי המחקר ולהכיר את תכונותיהם הסטטיסטיות, לחשב את גודל המדגם ולבחור בניתוחים הסטטיסטיים המתאימים ביותר כדי לתת מענה לשאלת המחקר בתנאים הנתונים.

בהמשך המחקר מתבצע איסוף הנתונים, ויש לוודא שהטיפול בנתונים בשלב זה מתבצע על-פי הכללים שהוגדרו בשלב התכנון.

לאחר סיום איסוף הנתונים, יש לבדוק את הנתונים ולטייב אותם. בשלב זה נחפש שוב שגיאות וערכים חריגים ונטפל בהם בשיטות שונות המקובלות בתחום, תוך כדי תיעוד הטיפול לצורך דיווח נאות. בהמשך נסתכל על התפלגויות המשתנים השונים, אילו מהם מתאימים להתפלגות נורמלית ואילו לא, נתרשם ממדדי הפיזור ומדדי המרכז ולעיתים אף נבדוק מתאמים (קורלציות) או מדדי קשר אחרים בין משתנים שונים.

הניתוחים הסטטיסטיים יבוצעו בהתאם לניתוחים שתוכננו ובהתאם לנתונים הקיימים (מבחינת גודל מדגם, התפלגויות וכד').

ביצוע עיבוד סטטיסטי למחקרים קליניים ואפדמיולוגיים אינו משימה פשוטה.

באופן טבעי עולות בכל מחקר ביו-רפואי בעיות של ערכים חסרים או שגויים. חלק גדול מבעיות אלו ניתן למניעה בטכניקות שונות ואילו הבעיות האחרות ניתנות לטיפול פשוט כבר בשלב האיסוף. אי טיפול נאות בבעיה זו עלול לגרום לתוצאות מוטות ומסקנות שגויות, לחוסר יכולת להוציא לפועל את הניתוחים המתוכננים, או לחוסר יכולת להראות מובהקות סטטיסטית.

את התוצאות יש לפרש בהתאם לשאלת המחקר ולפי כללים סטטיסטיים ומחקריים מקובלים, ולהציג בכלים גרפיים, טבלאיים או טקסטואליים שיהיו מדויקים אך גם פשוטים, אסתטיים ומובנים לקהל היעד. לעיתים יהיה צורך לבצע ניתוחים נוספים שלא תוכננו, עקב תוצאות מעניינות או מאכזבות אשר מעלות שאלות חדשות לגבי הנתונים. לסיום, יש להכין דו"ח מסכם של כל שלבי הטיפול בנתונים ותוצאות המחקר, שישמש בד"כ לכתיבת פרק הממצאים בעבודה מדעית או במאמר לכתב עת מדעי.

לעיתים, כאשר המחקר עוסק בנושא חדש, במימד חדש או במתודה חדשה יש צורך גם בבניית שאלונים או מבדקים חדשים ובתיקוף שלהם.

אנו נסייע לך בכל שלבי העיבוד הסטטיסטי.

בכתיבה ביומדיקל מועסקים חוקרים וסטטיסטיקאים מיומנים ומנוסים מאוד בביצוע עיבוד סטטיסטי במחקרים קליניים ואפידמיולוגיים. הם יכולים להנחות אותך וללוות אותך בכל התהליך. ליווי זה כולל:


זקוק לייעוץ, סיוע ועיבודים סטטיסטיים במחקר קליני או אפידמיולוגי?

הצג לנו את האתגר שלך ואנחנו ניתן לך את השירות הנדרש באיכות גבוהה ביותר.

טלפון: 077-4250515 | פקס: 153-77-4250515 | info@ktivabio.com | ת.ד. 58, קיסריה